STIBO PROGRAM ZA DECU DA DECA ZDRAVO RASTU, DA MAME BUDU U FORMI
 
Rekreacija
Sport
Opšte sportsko obrazovanje
Testiranje i praćenje razvoja
Pobeda i poraz
Timski rad
Oprema
   

 
 

REKREACIJA

Četiri najvažnija aspekta STIBO programa za decu i mame su:

1. Snaga
2. Gipkost
3. Izdržljivost
4. Mentalno zdravlje

Svi su neophodni za uspeh u sportu.

Redovnim vežbanjem postiže se poboljšanje fizičkog i psihičkog zdravlja. Ukoliko se i pravilna ishrana doda redovnoj i adekvatnoj rekreaciji rezultati su znatno bolji. Bitno je postaviti mentalne i fizičke ciljeve da bi deca postigla svoj fizički maksimum. Sport i rekreacija MORAJU biti zabavni. Kada je dete zadovoljno ono će dati više, odnosno svoj maksimum.

Cilj nam je da pripremimo decu za fizičko vaspitanje i sportske programe.