STIBO PROGRAM ZA DECU DA DECA ZDRAVO RASTU, DA MAME BUDU U FORMI
 
Rekreacija
Sport
Opšte sportsko obrazovanje
Testiranje i praćenje razvoja
Pobeda i poraz
Timski rad
Oprema
   

 
 

SPORT

Deca ranog uzrasta treba da se bave rekreacijom na način primeren njihovom uzrastu, a njima je primerena igra. Želimo da deca kroz igru steknu znanja o osnovnim sportskim disciplinama koja će im koristiti ukoliko po završetku našeg programa žele da se bave nekim određenim sportom.

Svako dete ima svoju ''ličnu kartu'' na osnovu koje se može videti za koje sportove ono poseduje predispozicije. Sa opštim znanjem o sportskim disciplinama i ''ličnom kartom'' deteta, roditelji i deca će moći lakše da odluče kojim sportom da se dete bavi kada završi STIBO program za decu. Deca će ulaziti u novi sport sa lakoćom pošto već poznaju osnovna pravila i izraze, nakon što su roditelji i naši treneri kod njih prepoznali predispozicije za određeni sport.

Stibo program za decu sadrži:

- Uvod u osnovne sportske discipline, u okviru mogućnosti detetovog uzrasta

- Upoznavanje sa sportskim pravilima i njihove varijacije u sportovima

- Sportski rečnik (opšti i specifični)

- Video prezentacija sportskih disciplina i vizuelno učenje osnovnih pokreta.

 
english